Археологически музей Созопол

Археологическият музей е създаден през 1978 г. Представя древната история на Созопол и района с материали от праисторията, античността и средновековието – свидетелства за материалната и духовна култура на населението, обитавало територията от V – ІV хил.пр.Хр. до ХVІІ в. Експонирани са материали, свързани с древната металургия, търговия и корабоплаване, произведения на античното и средновековно занаятчийство. Интересна е колекцията от 120 цели амфори. Съхранява реликвария, в който бяха намерени мощите на Св. Йоан Кръстител през 2010 г. на остров Св. Иван.

Как да ни намерите

Созопол

Подобни